Lok Yin Yung, Wai Wah Lam, Hiu Man Wong + Ching Yee Kwan